به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

بیماریهای آمیزشی

بیش از 20 بیماری دراثر تماس جنسی منتقل می شود که مهمترین آنها عبارتنداز :

 • ایدز
   
 • باکتریال واژینوزیس
   
 • عفونتهای کلامیدیا یی
   
 • لنفوگرانلوماونروم

  لنفوگرانلوماونروم لنفوگرانلوماونروم
   
 • گرانولوما انیگووینال


   
 • عفونت های میکوپلاسمایی
   
 • شپش نواحی تناسلی

  شپش نواحی تناسلی
   
 • گال

  گال تناسلی گال
   
 • سوزاک

  سوزاک
   
 • سیفیلیس

  سیفیلیس سیفیلیس Syphilis سیفیلیس Syphilis
   
 • آتشک یا شانکروئید

  شانکروئید softchancre
   
 • تریکومونا
   
 • زگیلهای تناسلی
   
 • تبخال تناسلی
   
 • هپاتیتها
   
 • مولوسکوم

  مولوسکوم
   
 • عفونت باقارچهای کفکی / مونیلیاز
   
 • عفونت های قارچی کشاله ران ونواحی تناسلی
   
 • Zika
   
 • PID
   

(عکس های فوق مربوط به مراحل پیشرفته بیماری های آمیزشی است و مدت ها پیش از بروز این علائم شخص، بدون اطلاع از بیماری خود آن را به دیگران انتقال می دهد.)

ازعوارض مهم بیماریهای آمیزشی نازائی ، حاملگی خارج از رحمی ، بچه های ناقص ، سرطان نواحی تناسلی مقعدی والتهاب لگن ، وتورم بیضه وپروستات را می توان نام برد . بیماریهای تناسلی به اشکال مختلف ظاهر می شوند اما مهمترین علامت آنها بی علامتی است یعنی افرادی که به ظاهر سالم هستند ولی دیگران را بیمار می کنند که مهمترین آنها ویروس ایذز است که شخص آلوده تا 10 سال هیچ علامتی ندارد ولی ویروس را به دیگران منتقل می کند .

علامتهای هشداردهنده بیماریهای آمیزشی عبارتنداز :

زخم درناحیه تناسلی مانند شانکرسیفلیسی وشانکروئید یا آتشک ، تبخال تناسلی ، گرانولوم ، ایگووینال . گال .

ترشحات چرکی مثل سوزاک ، ترشحات کف آلود مانند تریکومونا ، ترشحات پنیری شکل مثل قارچهای کفکی .

بوی بد مثل بوی ماهی دراثر باکتریال واژینوزیس

سوزش درد یاخارش درنواحی تناسلی . ضایعات اگزما مانند دربیماریهای قارچی

خارش تمام پوست وزردی درهپاتیتها ، خارش شبانه درگال وخارش نواحی تناسلی درشپش تناسلی وبالاخره دربیماری ایدز تظاهرات پوستی به شکل انواع واقسام بیماریهای پوست از خارش وکهیر کرفته تا بثورات مختلف وضایعات برآمده با سطح صاف یازگیلی درزگیلهای تناسلی . باکتریال واؤینوزیس شایعترین عفونت درخانمها ست که درآن باکتریهای خوب محیط واژن مانند لاکتوباسیلها کم شده وباکتریهای مضر مانند گاردنلا زیاد می شود علت آن بیشتر مقاربت بیش از حد وبه خصوص درتن فروشان شایع است البته درآنها که اصلا مقاربت ندارند هم عارض می شوند . دراین زنها خطر ابتلا به سایر بیمایهای آمیزشی خیلی بیشتراست . بیماریهای آمیزشی معمولا منفرد نبوده وچند بیماری با هم گریبان شخص را می گیرد .