به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

پیوند مو یا کاشت موی طبیعی و قابل رشد

حال كه به طور نسبي ماجراي كاشت مو (HAIR STEM CEEL CULTURE ) از طريق سلول بنيادي را مرور كرديم، و عدم كارايي آنرا در حال حاضر چندين بار به زبان ساده تكرار كرديم لازم است از پيوند مو HAIR TRANSPLANTAION كه امري واقعي و روز مره و بسيار مفيد است صحبت كنيم. نميدانم كلمه پيوند مو از نظر دستوري ولغت شناسي صحيح است يا نه ولي صحيح يا غلط به هر حال جا افتاده و بيماران و پزشكان هر دو از اين كلمه استفاده مي كنند و در هر حال مقصود ما کاشت مو دز آزمایشگاه و استفاده از سلولهای بنیادی نیست زیرا این کار فعلاً عملي نيست و استفاده از این کلمه گاهي باعث سوء تفاهم و بعضا سوء استفاده هایی مي گردد.

عمل پيوند يا HAIR TRANSPLANTAION يعني جابجا کردن و انتقال موي خود شخص از منطقه پشت سر به مناطق کم پشت و طاس جلوی سر و اين كار وقتي انجام مي شود كه دارو هاي تجويزي قادر به كنترل ريزش مو نبوده و پوست سر به درجاتي در مرد ها دچار طاسي و در خانم ها دچار كم پشتي باشد.

در اين روش در عرض يك جلسه چند ساعته به كمك چند پزشك و تكنسين و بي حسي موضعي و به طور سر پايي تعدادي به طور متوسط 2000 فكيكول مو از پشت سر برداشته و در شكاف هايي كه در منطقه طاسي ايجاد مي شود جاي داده ميشوند. پس در واقع اين كار جابجايي و انتقال مو از منطقه پر پشت موي پشت سر به منطقه طاس جلو سر مي باشدو و در آن كاشت به معناي ‌CULTURE و تكثير يك مو و تبديل آن به هزاران مو در كار نيست. به عبارت ديگر اگر 2000 گرانت از پشت سر برميداريم همان 2000 گرانت در منطقه طاسي به صورت نهال جاي داده مي شود . بيمار يك روز پانسمان دارد و فردا سرش را مي شويد و احتياج به پانسمان بعدي نيست و اگر محل برداشت مو بخيه داشته باشد بخيه ها پس از 2 هفته كشيده مي شوند. اين مو ها چند روزي رشد كرده ولي در عرض مدت كوتاهي در اثر شوك جابجايي مي ريزند منتها پياز آنها باقي است و مجدداً در عرض چند ماه رويش كرده و اين بار براي هميشه باقي مي مانند.

همانطور كه ملاحظه فرموديد در اين جا از موي خود شخص استفاده مي شود و استفاده از موي مصنوعي يا موي اشخاص ديگر بي فايده و مضر است . عمل پيوند مو محدوديت سني يا جنسي ندارد يعني در جوانان و افراد مسن با رعايت احتياطات لازم بلامانع است.اينكار در حال حاضر هم براي خانم ها و هم براي آقايان قابل اجرا است.و در هر دو جنس نتيجه آن خوب و رضايت بخش است و در كارهاي جديد به خلاف كار هاي قديمي و اوليه منظره موي پيوند شده خيلي نزديك به طبيعي است و معمولاً كسي متوجه پيوندي بودن مو ها نمي شود . مو ها رشد طبيعي خود را دارد و به موقع بايد آنها را در آرايشگاه كوتاه كرد .