به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

علل وانواع ریزش مو ، درمان طبی یا جراحی ؟

مهمترین علا متهای ریزش مو عبارتنداز :

  • کنده شدن موها به آسانی به طوری که درموقع شانه کردن ویا حمام کردن به آسانی کنده شوند
  • نازک شدن موها یعنی ضخامت موها کاهش یافته وبه تدریج نازک ونازکتر وکم رنگ وکم رنگ تر می شوند به طوری که سرانجام حالت مینیاتوری وکرک مانند پیدا می شوند
  • کم شدن تدریجی تعداد موها وکاهش حجم موهای باقیمانده در صورت عدم درمان سرانجام به شکل کم پشتی مودر خانمها وتاسی در آقایان ظاهر می شود .

مهمترین علل ریزش مو عبارتنداز :

ریزش موی ارثی : شایعترین ریزش موست وبه دو تیپ مردانه وزنانه تقسیم می شود که هر کدام ازآنها درجات وانواعی دارند وشرح آن جنبه تخصصی دارد ودر این مختصر نمی گنجد . واما در ایجاد این نوع ریزش مو سه عامل را موثر می دانند . 1. ارث که می تواند از خانواده پدری یا مادری هردو به شخص منتقل گردد .2. هورمون مردانه که بعداز بلوغ در هردو جنس مرد وزن افزایش می یابد وسبب رشد موهای زیر بغل ونواحی تناسلی می گردد اما همین هورمون برعلس در برخی افراد در ناحیه سر سبب ریزش ونازک شدن موها می شود زیرا در این افراد هورمون مردانه در پیاز مو توسط آنزیمی به نام 5alpha reductase تبدیل به ماده ای بسیار قوی به نام DHT می شود که برای موها حالت سمی دارد وسبب ریزش موهای ضخیم ورویش موهای ضعیف وکرکی به جای آنها می گردد . چون فقط موهای سر از پیشانی تا فرق سر دارای گیرنده برای این هورمون بسیار قوی وسمی هستند لذا موهای پیشانی تا فرق سردچار ریزش وتاسی می شوند ولی موهای پشت سر چون فاقد این گیرنده می باشند دچار ریزش نشده وهمیشه باقی می مانند . امروزه علاوه برعامل ارث وهورمونی عامل سومی را دراین نوع ریزش مو موثر می دانند وآن کاهش عوامل رشد موسوم به Growth Factor است ولذا علاوه بردرمانهای هورمونی از فاکتورهای رشد من جمله فاکتور رشد پلاکتی موسوم به PRP برای ریزش مواستفاده می کنند . استفاده از این روش گرچه به شدت رایج است ولی هنوز مراحل ابتدایی خود را می گذرانند واز نظر مراکز علمی معتبر به طور کامل تائید یا رد نشده است

ریزش موی سکه ای قابل برگشت وگذرا : در این نوع ریزش مو به علل ناشناخته ای سیستم ایمنی بدن به اشتباه پیاز مورا غریبه فرض کرده وبه آن حمله کرده ودر نتیجه نواحی گرد کوچک وبزرگ شبیه سکه به طور ناگهان در سر پیدا می شوند . این نوع ریزش مو علاوه برسر می تواند در ریش ، ابر، مژه واندامها هم پیدا شود . اکثر اوقات با درمانهای نسبتا ساده خوب می شوند ولی گاهی حالت پیش رونده وعوت کننده دارند وسرانجام تمام موی سر وگاهی تمام موهای بدن را می ریزد بطوری که هیچ مویی در سر وابرو ریش باقی نمی ماند . این نوع شدید گرچه با داروهای تنظیم ایمنی قایل کنترل است ولی چون داروهای تجویری برای سایر اعضای بدن بی ضرر نیستن در مورد کاربرد آنها باید دور اندیشی بیشتری به خرج داد .

ریزش موی سکه ای غیرقابل برگشت ودائمی : در این نوع ریزش مو هم سیستم ایمنی بدن خرابکاری می کند ولی فرقش باریزش سکه ای قابل برگشت این است که در محلهای ریزش پیاز موکاملا وبرای همیشه نابود می شود ومنافذ خروج موهم مسدود می گردد در نتیجه هیچ داروئی قادر به درمان آن نیست وداروها فقط می توانند از پیشرفت آن جلوگیری کنند . مهمترین انواع این نوع ریزش موعبارتند از : لیکن پلان پیاز مو ، لوپوس اریتماتودیسکوئید وپسودوپلادبروک وبیماری گراهام لیتل ومورفه آ می باشند .

ریزش موی سکه ای عصبی : در این نوع ریزش مو بیشتر کودکان وگاهی بزرگترها به علت عادت یا فشارهای عصبی ویا بیماریهای روانی جدی به طور ناخودآگاه می کنند . در این موارد گاهی لازم می شود علاوه برمتخصص پوست از همکاران متخصص اعصاب وروان برای کمک به بیماراستفاده کرد .

ریزش مو به علت عفونت : مهمترین عفونتهایی که سبب ریزش مومی شوند عفونتهای قارچی می باشند که در زمان قدیم خیلی شایع بود وآن را کچلی می نامیدند . امروزه این نوع بیماریها هم خیلی کم شده وهم به راحتی باداروهای ضد قارچ قابل درمان است .ازسایر عفونتها که هنوزهم پیش می آید وسبب ریزش مو می گردد بعضی انواع شدید آکنه وزنا را می توان به عنوان مثال ذکر کرد .

ریزش موی تلوژنیک : در این نوع ریزش مو علل متعدد حاد مانند تب وعفونتهای شدید از قبیل حصبه ، آنفولانزا وبیماریهای مزمن مانند بیماریهای تیروئید ، عادتهای ماهانه طولانی ، زایمان ، جراحیهای بزرگ وخونریزیهای مزمن ازدستگاه گوارش ویا کمبود آهن وویتامینهای B 12 واسید فولیک وفقرغذایی وکمبود مواد پروتئنی ویا بیماریهای مزمن دیگر مانن سلوسارکویدوز وبالاخره استرس سبب می شود مقدار زیادی از موها از فاز فعال وارد فاز غیرفعال شده ودچار ریزش شوند که با تشخیص علت ودرمان مناسب بهبودی حاصل می شود .

ریزش موی آناژن : در این نوع ریزش تعداد زیادی از موها در اثر داروهای شیمیایی که براس سرطان مصرف می شود ویا سموم دیگر بدون آنکه مووارد مرحله استراحت شود ناگهان دچار توقف رشد وریزش می شود . خوشبختانه ای نوع ریزش موها بااقداماتی مناسب تاحدی قابل جلوگیری وپس از قطع شیمی درمانی مجددا رویش می نماید .

انواع درمان برای ریزش مو : در مان ریزش مو بستگی به علت آن دارد پس از تشخیص علت با تجویز داروهای لازم سعی می کنیم ریزش مو متوقف وموها مجددا رویش کند اما اگر درمانهای داروئی موثر نشد باید از روشهای جراحی استفاده کرد که مهمترین آنها کاشت موبه روش FUT و FIT ویا ترکیب آنهاست . اگر منطقه تاسی خیلی وسیع باشد می توان قسمتی از منطقه تاسی را به روش جراحی برید تاسطح منطقه تاسی کمتر شود که آنرا Scalp Reduction می نامند وگاهی برعکس سطح منطقه مودارراافزایش می دهیم یعنی منطقه موداررا باکارگذاشتن یک کیسه نایلونی زیرپوست وتزریق تدریجی سرم فیزیولوژی داخل آن به تدریج بزرگ می کنیم عینا مثل شکم زن حامله که به تدریج بزرگ می شود حالا این پوست مودار متصل شده را پس از برداشتن منطقه تاسی به طرف منطقه تاسی کشیده وبه جای آن می دوزیم سرانجام می شود در صورت لزوم می شود ازموهای بدن درمردان پرمو برای کاشت مودر سراستفاده کرد .

ریزش موی طبیعی اطفال در محل تماس با بالش و متکا :