به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

كاشت موی مصنوعی
اخيراً متقاضيان ترميم مو به روش جديد يعني كاشت سلولي و يا استفاده از سلول هاي بنيادي و كلونيزاسيون ( شبيه سازي) رو به فزوني گذاشته است. بیان مطالبی در رسانه های صوتی و تصویری داخل و خارج از کشور درباره سلولهای بنیادی و استفاده از آن برای مبتلایان به ریزش مو سبب هجوم افراد کم مو برای استفاده از آن شده به طوریکه با جواب منفی ما باز از خواسته خود دست بردار نیستند و دلایلی می آورند و مثلا می گویند فلان دوست ما اين كار را انجام داده است و يا شنيده ام كه اين روش در حال حاضر در تهران انجام مي شود. كلمه كاشت مو و پيوند مو در عرف معمولي مترادف و هم معنا مصرف مي شود و همان کاری است که در همه جا متداول و روزمره انجام می شود اما با کاشت سلولی که از یک مو هزاران مو تولید و هنوز حالت تحقیقی و آزمایشگاهی دارد و کاربرد عملی پیدا نکرده فرق دارد ولي آنچه در عمل صورت مي گيرد همان پيوند موست. در نوشته های قبل مثالي آوردم كه اگر مي شد يك دندان را در آزمايشگاه كاشت و از آن يك دست دندان بدست آورد ممكن بود يك مو را هم كاشت و از آن تعداد زيادي مو بدست آورد. باز عده اي خواهند گفت كاشت دندان كه كه امروزه كاري رايج است ولي در واقع اشتباه از همين جا شروع مي شود به عبارت ديگر اگر كاشت را به معناي متداول مثل كاشتن يك دانه گندم يا برنج كه سبب توليد تعداد زيادي گندم يا برنج می شود، در نظر بگيريم انجام چنين كاري در مورد دندان صادق نيست و غرض از اصطلاح كاشت دندان همان Implant و جاي دادن يك دندان مصنوعي در فك به جاي دندان كشيده شده است. و اما برگرديم به متقاضيان كاشت مو كه مي گويند چنين كاري در تهران جاري و ساري است و راست هم مي گويند. در اينجا هم نصب موي مصنوعي را بيماران با كاشت مو به كمك سلول هاي بنيادي اشتباه گرفته اند. بديهي است اگر نصب موي مصنوعي هم به اندازه كاشت دندان مصنوعي موثر و بي ضرر بود مشكل بيماران حل مي شد ولي متاسفانه نصب موي مصنوعي در پوست سر گرچه در ابتدا شبيه معجزه است و در عرض يك جلسه يك آدم بي مو و طاس را زلف دار و پر مو مي كند ولي اين معجزه ، معجزه اي كوتاه مدت و پر عارضه است و بزودي عوارض حاصل از اين كار اعم از عفونت و رآكسيون جسم خارجي بيمار را مستاصل كرده مجبور به خارج كردن و برداشتن موهاي مصنوعي مي شود و حاصل اينكار چيزي جز اتلاف وقت و پول و تبديل پوست سالم سر به پوستي بيمار و ملتهب نيست. در شماره بعدي راجع به پيوند موي طبيعي و نتايج درخشان آن صحبت خواهيم كرد.