به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
رزآ سه یا چهره الکلیک

رزآسه بیماری مزمنی است که دارای 4 شکل اصلی وشایع و5 شکل فرعی وکمیاب تر می باشد . 4 شکل اصلی بیماری عبارتنداز :

  • قرمزی دائم وپابرجای صورت درنواحی بینی وگونه ها وچانه وپیشانی . علاوه برآن این افراد خیلی آسانتر وزودتر درموقع استرس ویادرمحیطهای گرم دچار قرمزی وگر گرفتگی منتشر درتمام صورت وحتی پوست سر وگوش تا گردن می شوند واین قرمزی وگرگرفتگی بیش از آنکه درافراد عادی طول میکشد دوام دارد ودیرتر ازمعمول فروکش می کند .علاوه بر قرمزی وگرگرفتگی ممکن است مویرگهای باز به اندازه های مختلف روی بینی وگونه ها دید شود .این نوع رزآسه را به علت قرمزی چهره وباز شدن وگشادشدن مویرگها رزآسه اریتماتو تلانژیکتاتیک می نامند واین افراد رابه علت قرمزی صورت وبینی وبرافروختگی جهره گاهی مردم اشتباها عرق خور والکلیک تصورمی کنند که واقعیت ندارد واین بیماری درافرادیکه حتی یکبار هم الکل مصرف نکرده اند گاهی پیش می آید.
  • رزآسه اکنه ای شکل : که برروی زمینه قرمز جوشهای آکنه مانند به درجات مختلف ازشدت ظاهر می شود.
  • رزآسه چشمی : دراین شکل مخاط چشم قرمز رنگ وحساس وملتهب است وشخص ممکن است مکررا دچار گل مژه شود وسرانجام گاهی قرنیه چشم گرفتار وزخمی وتار می شود که شخص را نابینا می کند ویک نمونه آنرا دراینجادر یک بیمار مبتلابه رزآسه که تقریبا نابینا شده است ملاحظه می فرمائید.
  • رزآسه تومرال : دراین شکل بینی روزبه بزرگتر وقرمز تر می شود . گاهی علاوه بربینی ، گونه ها وپیشانی یا چانه هم متورم سفت وقرمز می شود.

اشکال فرعی وکمیاب تر رزآ سه عبارتند از :

  • رزآسه لوپوئید : که ضایعات پوستی شبیه سل وسارکوئیدوز دارد وآنرا رزآسه گرانولوماتوز می نامند
  • رزآسه دراثر مصرف پمادهای کورتن دار درصورت که آنرا رزآسه استروئیدی می نامند .
  • رزاسه برق آسا که درآن ضایعات چرکی به شکل حاد وبرق آسا درصورت خانمها پیدا می شود وآنرا پیودرما فاسیال هم می نامند .
  • رزآسه به شکل ضایعات اگزمایی دراطراف دهان وچشم .
  • رزآسه به شکل ورم وقرمز سفت وغیرگوده گذار دائم درنواحی مختلف مانند پیشانی وگونه وبینی وپلکها که آنرا بیماری موربیهان می نامند .

علت بیماری رزآسه روشن نیست ولی درآن اختلال عروقی ونسج همبند وغدد چربی وسیستم عصبی خودکار دست اندرکارند . عفونت معده با هلیکوباکتر درآن نقشی ندارد وجود انگلی موسوم به مایت دمودکس را ثانوی به بیماری می دانند نه علت بیماری .

رزآسه درخانمهای سفید پوست به خصوص درحوالی یائسگی شایع تراز مردان است ودرنزد بیماران میگرنی وبیماران مبتلا به پارکینسون هم به واسطه اختلال عصبی عروقی شیوع بیشتر دارد. گاهی ممکن است اکنه شخص که ازسنین جوانی شروع شده ادامه پیدا کند وبعدا درسنهای بالاتر رزآسه هم به آن اضافه شود یعنی یک بیمار هردو بیماری را می تواند با هم داشته باشد .پوست بیماران مبتلا به رزآسه نسبت به مواد آرایشی وکرمهای ضد آفتاب وکرمهای تقویتی حساس است وهر ماده ای را به راحتی تحمل نمی کند . الکل سبب شدت بیماری می شود ونوشیدن مایعات داغ مانند قهوه وچای داغ سبب تشدید بیماری می گردد. اما خود قهوه وچای اگر سرد باشد اثری ندارد . با رعایت نکات بهداشتی ودرمانهای مناسب داروئی ولیزری بیماری رزآسه وعوارض آن قابل کنترل می باشند .