به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

زگیل تناسلی

بطور خلاصه زگیل تناسلی در هردو جنس مذکر ومونث از طریق هرنوع تماس جنسی اعم ازطبیعی یعنی راه واژینال یا انواع غیر طبیعی مانند راه دهان ومقعد منتقل می شود . این بیماری از شایعترین بیماریهای آمیزشی است زیرا عده زیادی از مردم مبتلا به این بیماری هستند اما خبرندارند ، چون این بیماری فاقد درد ، سوزش وخارش می باشد لذا شخص مبتلا متوجه آن نمی شود بخصوص در خانمها اگر در قسمتهای داخل دستگاه تناسلی باشد فقط در معاینه زنان مشخص می شود واما هم در خانمها وهم درآقایان اگرزگیل در قسمت های مودار باشد از چشم مریض وشریک جنسی او دور می ماند ولی بیماری انتقال پیدا می کند .علاوه برآن گاهی افراد مبتلا به این بیماری هستند ولی حتی درمعاینه هم علامت ندارند ولی ویروس را به شریک جنسی خود منتقل می کنند . استعمال کاندوم هم کفایت نمی کند ولی تا حدی انتقال آنرا کاهش می دهد زیرا همیشه قسمت هایی از آلت تناسلی بیرون از کاندوم قرار می گیرد لذا برای افرادیکه تماس جنسی غیراز ازدواج دارند معاینه مرتب از این نظر لازم است و در خانمها علاوه بر آن انجام پاپ اسمیرهم در صورت لزوم باید صورت پذیرد .

زگیل تناسلی علاوه برمنظره بد چون می تواند باعث سرطان قسمتهای مختلف اندامهای تناسلی زن ومرد ، سرطان مقعد ، دهان وحلق وسایر نواحی سروگردن در هر دو جنس شود . لذا تزریق واکسن برای پیشگیری ازاین بیماری به کلیه دختران از سن 9 تا 20 وبه پسران از سن 11 تا 26 سالگی اکیدا توصیه می شود . در اروپا وامریکا و کانادا تزریق این واکسن رایج وهمگانی است ولی نکته مهم این است که قبل از اولین تماس جنسی این واکسن تزریق شود زیرا اگر بعداز تماس جنسی باشد ممکن است شخص مبتلا شده باشد ودیگر تزریق واکسن بی فایده خواهد بود زیرا واکسن اثر پیشگیری دارد ولی اثردرمانی برای آن اثبات نشده است . این واکسن در سه نوبت به فاصله هر دو ماه یکبار تزریق می شود . در حال حاضر دو نوع واکسن به نامهای GARDASIL محصول کارخانه مرک و CERVRIX محصول کارخانه GLAXO در بازار وجود دارد . گارداسیل شامل ویروسهای تیپ 16 ،18 ، 6 و11 است که علت 90 درصد زگیل های تناسلی می باشند .درسالیان خیلی گذشته یک پزشک ایتالیایی متوجه شد که خانمهای تن فروش خیلی بیشتر از خانمهای متاهل دچار سرطان دستگاه تناسلی می شوند وخانمهای مجرد خیلی کمتر از خانمهای متاهل دچار این نوع سرطانها می شوند از این رو به فکر افتاد که در ایجاد سرطانهای دستگاه تناسلی باید یک عامل ویروسی دست اندرکار باشد که سبب سرایت بیماری می گردد .سالها گذشت وسرانجام یک محقق آلمانی به نام Harald Zur Hausen با کشف ویروس مولد آن برنده جایزه نوبل شد .