به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
پوست و لیزرهای غیرتهاجمی

یکی از مهمترین اهداف درمان با لیزر از بین بردن چین و چروک و اسکارهای آبله و آبله مرغان و آکنه بدون ایجاد زخم و سوختگی است. به عبارت دیگر این لیزرها بدون تخریب اپیدرم از پوست عبور کرده و اثر حرارتی خود را در درم اعمال می کنند و این اثر حرارتی با وجود آن که درم را زخمی می کند ولی این زخم ناچیز است و زیر اپیدرم پنهان، لذا منظر ظاهری زخم را نداریم اما اثر ترمیمی آن موجب کلاژن سازی جدید و ترمیم چین و چروک و گودی های حاصل از آکنه و آبله مرغان می گردد. سرد کردن پوست در حین درمان هم مانع صدمه اپیدرم و نفوذ بیشتر گرما به درم می گردد.

گرچه اثرات ترمیمی این روش نسبت به لیزرهای تهاجمی خیلی کمتر است ولی به واسطه راحتی و کم عارضه بودن خیلی مورد توجه پزشکان و بیماران واقع گردیده است. این روش درمانی هنوز دوران طفولیت خود را طی می کند ولی به علت کم عارضه بودن و قابل تکرار بودن آینده بسیار خوبی برای آن پیش بینی می شود.

پیدایش این فکر از اینجا شروع شد که دیدند بیماران تحت درمان با PDL 585 و 595 به خاطر ضایعات عروقی چین و چروک آنها بهتر شده است بدون اینکه دچار عوارض مهمی گردند و در بررسی میکروسکپی هم ایجاد کلاژن تیپ1 و 3 و پرکلاژن به اثبات رسید. گرچه مکانیسم این تاثیر معلوم نیست ولی تصور می شود صدمه آندوتلیال عروق با لیزر PDL (نور زرد) سبب ایجاد موادی می شود که فیبروبلاست ها را تحریک و کلاژن سازی را تشدید می نماید.

لیزرهای جدید برای این منظور تهیه شد که طول موج آن ها در طیف ماورای قرمز قرار دارد و عبارتند از Nd:YAG1064 و Nd:YAG 1320 و دایود Nd:Yag.Er.glass1540 Diode(1450) با وجود آن که اختصاص به پیگمان دارد معذالک به واسطه جذب کم توسط آب و طول موج بلند راحت به درم پاپیلر می رسد و چون PD آن خیلی کوتاه و چند هزارم ثانیه است پس حرارت حاصل فرصت پخش نداشته و موجب تحریک کلاژنسازی می شود. از عوارض آن قرمزی است که هر چه بیشتر طول بکشی کلاژن بیشتری ساخته می شود.

گاهی پورپورای ریز و هیپرپیگمانتاسیون در پوست هم ایجاد می شد.

Nd:YAG1320 اولین لیزر غیرتهاجمی است که برای همین منظور ساخته شده و سنسورهای حرارتی آن درجه اپیدرم را بین 40 تا 45 درجه و درم را بین 60 تا 65 کنترل می کند ودر این شرایط حرارتی بدون اینکه اپیدرم صدمه ببیند درم تحریک و کلاژن سازی می کند.

لیزر دیود 1450 هم معلوم شده برای درمان چین و چروک و خطوط عرضی گردن و اسکارهای آتروفیک تاثیر خوب دارد.

سرانجام Er.glass 1540 که چون طول موج بلندتری دارد جذب ملانین آن هم کمتر است و بنابراین در افراد دارای پوست تیره خیلی مفید است. کلیه لیزرهای غیرتهاجمی باید چندین جلسه مصرف شوند و 6 ماه وقت و چند جلسه تکرار لازم دارد تا اثرات آن مشهود گردد.

از روشهای غیرتهاجمی دیگر ELOS (رادیو فری کونسی 2 قطبی + IPL )، FRAXEl لیزر و TC/THEMACOOL ترماکول ترماژ یعنی رادیو فری کونسی یک قطبی IPL +- را می توان نام برد.