به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
زیبایی صورت

همان طور که قبلا ً ذکر شد زیبایی صورت یا خوب رویی و به اصطلاح خوشگلی از نوع زیبایی های ظاهری است که شامل همان خط و خال و چشم و ابرو و قد و بالاست، به شرط آن که مکمل آن پوستی لطیف و صاف و خوش رنگ و با طراوت و جوان باشد.

معیارهای زیبایی ظاهری در زمان های مختلف یکسان نیست و برحسب زمان، مدل عوض می کند؛ مانند شکل ابرو که کمانی و پیوسته در یک زمان و ناپیوسته به شکل عدد هشت با دم رو به بالا مثل دو بال پرنده در حال صعود در یک زمان دیگر زیبا بوده است و همچنین چاقی مختصر و به اصطلاح یک پرده گوشت که زمانی آن را یک امتیاز می دانستند، ولی حالا آن را یک امتیاز منفی حساب کرده و برعکس لاغری را امتیاز می دانند.

مطلب مهم دیگر در مورد زیبایی زاویه دید شخص، یعنی سلیقه شخص است. به طوری که نمره زیبایی یک شخص معین برحسب نظر چند نفر یکسان نبوده و با هم متفاوت خواهد بود، و چهره ای که یک نفر را عاشق و واله خود می کند در نظر شخصی دیگر چنان عادی است که به ریش عاشق بیچاره می خندد و از آن تعجب می کند. نمونه واضح آن در ادبیات ما چهره لیلی از دید مجنون است که گویا در نظر دیگران چندان هم زیبا نبوده است.

زیبایی تا مدت ها جنبه کلاسیک داشت، ولی بعدها زیبایی کلاسیک جای خود را به زیبایی واقعی و طبیعی داد که در آن، اندازه و شکل هر جزء صورت و تقارن آن ها معیار اصلی نیست. بلکه عدم تقارن ناچیز اجزاء صورت و 2 نیمه آن و یا اندازه هر عضو صورت، کمتر از تناسب کلی آن ها مطرح است.

سرانجام امروز مکتب جدیدی به نام Postmodernism مطرح شده که به نازیبایی بیشتر از زیبایی اهمیت می دهد و بیشتر حالت عجغ وجغ دارد. علاوه بر این ها زیبایی هم مثل سایر امور مادی و فیزیکی درجاتی دارد. بعضی فوق العاده زیبا و بعضی زیبا و اکثریت مردم چهره معمولی دارند و بالاخره عده ای چهره نازیبا دارند که آن هم درجات مختلف دارد.

زیبایی چهره گرچه در ظاهر یک امتیاز محسوب می شود ولی مشکلات فراوانی هم ایجاد می کند که نمونه آن حسادت افراد حسود و گرفتاری های حاصل از آن می باشد. به عنوان مثال در داستان حضرت یوسف، حسادت برادران و عشق زلیخا هر دو سبب گرفتاری حضرت یوسف شد. ( هنگام نوشتن این سطر آخر، ناگهان قلبم فشرده شد و یاد ایام کودکی خود افتادم که وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله وجود نداشت. در آن روزگاران مادرم - که سوادی هم نداشت – شب ها برای خواباندن ما داستان هایی می گفت و وقتی مطمئن می شد که خوابیده ایم، خاموش می شد و خود می خوابید. شب بعد ما از جایی که خوابمان برده بود باز دنباله آن را می خواستیم و هر شب به امید بقیه داستان به رختخواب می رفتیم. یکی از داستان هایی که مادرم برای ما تعریف می کرد، همین داستان یوسف و زلیخا بود. روح او و درگذشتگان همگی شما شاد و یادشان به خیر. امروزه رسانه های فراوان اگرچه امتیاز و پیشرفت مهمی است ولی مطالب آن را پدر و مادرها انتخاب نمی کنند تا دارای بدآموزی برای بچه ها نباشد.)

پیامد دیگر زیبایی تحریک اشتهای جنسی شهوت رانان است که از عواملی مانند زور، تطمیع، حیله و ایجاد محدودیت و وادار کردن انواع فشار برای از پا انداختن و دستیابی به هدف دریغ نمی کنند.

اشکال بالاتر، سوء تفاهم خود شخص است که امر بر او مشتبه شده و شخص زیبا با اتکا به زیبایی خود و کافی دانستن آن از خیلی هنرها و فضیلت ها غافل می ماند و خلاصه آن که زیبایی به جای آن که عامل ترقی باشد، بیشتر وبال گردن شخص می شود.

به گفته یکی از دانشمندان "زیبایی یک حقیقت است، ولی زیبایی حقیقی تنها حقیقت و کل حقیقت دنیاست." پس شناسایی زیبایی حقیقی تنها چیزی است که هر شخص در دنیا باید آن را فرا گرفته و خوب بشناسد و از آن لذت ببرد.

زیبایی حقیقی، آن طور که قبلا ً ذکر کردیم، مجموعه ای از زیبای ظاهری و زیبایی باطنی است که در آن علاوه بر حسن چهره، حسن پندار و گفتار و کردار هم وجود دارد. به عبارت دیگر، هرگاه جمال و کمال هر دو به موازات هم در یک شخص جمع باشد، زیبایی حقیقی داریم که موهبتی عظیم است.