به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
تولد نوزاد دندان دار

یکی از اتفاقات جالب تولد نوزادانی است که به خلاف معمول هنگام تولد دارای دندان می باشند واین فرق دارد با نوزادانی که به طور زود رس یعنی در یک ماه اول پس از تولد دندان در دهانشان رویش پیدا می کند زیرا دسته اول در داخل رحم مادر دندانهایشان رویش پیدا کرده است .

 گاهی وجود این دندانها هنگام تولد مفهوم خاصی ندارد ولی بایستی این دندانها را که معمولا لق هستند بلافاصله پس از تولد کشید زیرا هم دهان وزبان نوزاد را اذیت می کند وهم پستان مادر را به هنگام شیر دادن . علاوه براین این دندانها به واسطه لق بودن ممکن است خودبه خودافتاده ووارد مجاری تنفسی وریه طفل شود که عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت واما گاهی وجود دندان هنگام تولد علامت اختلالات دیگری است که ممکن است همراه یا بعداز آن ظاهر شود ولذا حتما بایستی از بابت ناراحتیهای بالقوه همراه یا بعداز آن گوش به زنگ بود . یک نمونه ازاین اشکالات همراهی این دندانها با اختلالات رشد ناخنهای پا وشاخی شدن کف پا ودرد کف پا در هنگام راه رفتن است که آنرا سندرم ضخامت ناخن مادر زادی می نامند .