به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
دستكاري كردن جوش هاي صورت

جوش صورت يا اكنه شايع ترين عارضه پوستي است كه تقريبا همه ما درسن بلوغ كم و بيش ان را تجربه ميكنيم.اگرمبتلا به جوش صورت هستيدجوش هارادستكاري نكنيد.فشار دادن وتركاندن جوش توسط خود بيماران يك عمل غيرارادی است وبه طور طبيعي همه افراد اين كار را كم وبيش انجام ميدهند.كاري كه نه تنها فايده اي از ان حاصل نميشودبلكه برعكس ميتواندسبب تشديدوتحريك جوش ها وايجادعوارض اضافي محل جوش وایجادلکه های تیره ياسفيدوياجوشگاهاي برجسته ويافرورفتگي هاي ابله مانندگردد.اينكار گاهي حالت افراطي پيدا كرده وبيماربه ان عادت مي كنندوساعت ها وقت خود را صرف چلاندن وتركاندن جوش ها ميكندوتاهمه ان ها رازخمي وخون آلود نكند دست ازسران ها بر نميدارد.تذكر وحتي اوقات تلخي والدين هم اكثرا فايده اي نداردوموجب ترك اين عادت نميشود.مابراي بيماران توضيح ميدهيم كه دستكاري جوش ها سبب ميشودجوش ها زخمي شوند وبه دنبال آن هر زخم را یک لايه زردرنگ ازفيبرين وسرممی پوشاند.بيمار به تصورچركين شدن ضايعه اين لايه محافظ ودلمه مانندراهم  ميكندواين كار را ادامه ميدهد کاریکه  كه ممکن است سبب عفوني شدن زخم توسط ميكروب هاي محيط و يا ميكروب هاي زير ناخن گردد.فشاردادن جوشهای صورت مخصوصا درمرکز صورت که مثلث خطرناک نامیده می شود وقاعده این مثلث لب تحتانی ودو ضلع دیگر آن از گوشه های لب تا قاعده بینی است می تواند سبب ترومبوز سینوس کاورنو یعنی انسداد جریان خون وعفونت در مغز ومننژیت گردد که عارضه ای بسیار خطرناک است . ودر هر حال اين زخم هاي تازه نسبت به نورافتاب وداروهاي موضعي براي ترميم حساس تر هستند وبايد از افتاب دور بمانند تادچار سوختگي نشوندوداروهاي مصرفي موضعي هم بايد مناسب باشند زيرا زخم ها قابليت نفوذبيشتري دارندوبسياري از داروهاي معمولي براي جوش اين زخم هارا تحريك ويا ايجاد حساسيت مينمايد.البته بايد در نظر داشت كه باز كردن جوش هاي چركي وكاملا رسيده باسر يك سوزن استريل وخارج كردن چرك ان با فشار مختصر مانعي ندارد.همچنين خارج كردن جوش هاي سرسياه وسر سفيدتوسط وسايل مخصوص واستريل به وسيله متخصص پوست بلامانع است.به طور كلي اكنه در دوحالت منجر به اسکار می شود  اول انكه اكنه ها شديد وابسه مانندباشند ودوم انكه اكنه ها سطحي وملايم ولي بيمار انهارا خيلي دستكاري كند.در هرحال اگر اسكار توليد شدبرحسب شدت اسكار ميتوان ان را باليزروساب سيژن اسكارودرم ابريژن وني دلينگ  یعنی قطع رشته های فیبروز که پوست را پایین کشیده وتزريق فيلرها وچربي تا حدي ترميم كرد.