به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
كل اگرطبيب بودى وتخصص پوست

به دنبال پيشنهاد اينجانب براى جمع اورى نظرات وتجربيات همكلاسان در سايت راجع به رشته تخصصى خودشان به نحوى كه راهنمايي براى پزشكان جوان در موقع انتخاب رشته باشد وقبول اطلاع رسانى ان از طرف همكلاس عزيز نسرين خانم أوصيا و صحبتى با دوست بسيار فرزانه دكتر هوشمند نير سينا ايشان ضمن تاييد اين نظر واستقبال از ان اصراركردند كه خود من بعنوان نمونه اولين گام را بردارم تا ناصح و واعظ بى عمل نباشم اين است كه بِه حكم أدب وبراى شروع اين مختصر را به اميد مطالبى جالب وبسيار پخته واموزنده از طرف شما دوستان عزيز تقديم ميدارم.

اولا براى شروع هررشته شرط مهم عشق وعلاقه است كه سبب كشش ناخوداگاه ومانع خستگى وملالت تارسيدن به هدف خواهدشد البته ودر درجه بعد عرضه وتقاضا برحسب زمان ومكان هم عامل مهمى است تا از إشباع بعضى رشته ها وعوارض ان جلوگيرى شود ،مثلا روزى سفيلس وسوزاك كولاك ميكرد وامرورًًAIDS وتبخال تناسلى وزگيل تناسلى،وهرزمان يكى از رشته هاى پزشكى مورد نياز بيشتر وپرطرفدارترميشود.

اكر مايليددر اينده متخصص پوست شويد بد نيست به عرضتان برسانم تخصص پوست در زمان ما يعنى ٥٠ سال پيش رشته داغى نبود وخود من هم نه بخاطر علاقه بلكه از روى اجبار وارد اين تخصص شدم زيرا در استخدام شهربانى بودم كه محيطى است نظامى ودستور ما فوق را اگر پارتى يا زرنگى وزيركى هاى خاصى نداشته باشى بايد حتما اطاعت كرد ومن هم از شما چه پنهان نه پارتى داشتم ونه زيركى وزرنگى لازم براى زير ابى رفتن وميان بر زدن .

در ان زمان از پوست هم هيچ اطلاعى جز انچه چند روز در دوره كوتاه استاجرى ياد گرفته بودم بلد نبودم ولى بر عكس چون أنترنى را در بخشهاى تاپى مثل زنان وزايمان حمايت مادران و گوش وحلق وبينى امير اعلم وعفونى هزار تخت خوابى وجراحى دكتر كيافردر بيمارستان سيناطى كرده بودم ودر امتحانECFMG هم قبول شده بودم فكر ميكردم استحقاق تخصص در يكى از اين رشته ها در أمريكا را دارم كه به دلايل فوق عملى نشد.

نا چار من رشته پوست را در تهران شروع كردم به شرط انكه شبها در زندان قزل حصار پزشك زندانيان باشم كه هم رفت وامد ان بسيار سخت بود وهم راضى كردن زندانيان نا ارام ومبتلا به بيخوابى با داروهاى بسيار اندك بهدارى زندان از يك سوو خطر خود كشى كردن وخود سوزى و خود زنى زندانيان عاصى ونا اميد وخطرناك وبعضا معتاد ازسوى ديگر هميشه من را عذاب ميداد بطوريكه هر شب كشيك كه ميگذشت خدا راشكر كرده ونفس راحتى مىكشيدم وباز هركشيك كه شروع ميشد،غم دنياو رنج زندانى بودن را با تمام وجود لمس ميكردم با اين تفاوت كه امااميد ازادى فردا مرا دلگرم واميدوارنگه ميداشت .

واما رشته پوست رشته راحتى بود و اساتيد مهربان وجالبى داشتيم وهمكلاسانى جديد دوست داشتند ورفيق، حجم كم مطالب هررشته و من جمله رشته پوست و نداشتن اورژانس و كشيك شب سخت با شرايط من خيلى جور بود ومن هم كه در مسابقه ورودى پوست بين ١٠-١٢ نفر داوطلب نَفَر اول شده بودم خيلى جدى كاررا شروع كرده و ادامه دادم .

به سرعت بازار رشته پوست داغ و داغتر ميشد . با كشف پني سيلين سفيليس خانمانسوز مهارشد ، با كشف گريزوين كچلى سر كه از نظر زيبايى زندگى دختران و پسران جوان را با بى رحمى تهديد ميكرد ريشه كن شد ، با كشف داپسون و بعد أضافه شدن ريفادين جذام كنترل گرديد وبراى شپش و گال و سالك هم داروهاى موثرى پيدا شد ، مشاوره ژنتيكى قبل از ازدواج ومشاوره در ايام حاملگى براى پيشگيرى از بيمارى هاى عذاب دهنده ومادام العمر ارثى و چشم انداز ژن درمانى در سالهاى اتى براى جلوگيرى ودرمان اين بيماريها اتيه بهترى را نويد ميداد.

با پيدايش پيًوند مو پزشكان و بخصوص پزشكان پوست كه هميشه در معرض طنزتلخ كل اگر طبيب بودى.(گر اگرطبيب بودى) سر خود دوا نمودى بودند از اين به بعد نفس راحتى كشيدن و افرادى از بين ما كه طاس يا كم مو بوديم موى سر همديكر را پيوند كرديم

پيدايش ليزر ها براى موى زايد در خانمها و ليزر هاى جوان سازى و رفع ماه گرفتگى وانواع تزريقات حجم دهنده و ضد چروك بازار رشته پوست را بسيار داغ كرد اما مشگل بزرگى هم با خود به همراه أورد وان اينكه كمپانيهاى بزرگ ليزر و امپولها وكرم ها ونخ هاى ضد چروك براى فروش محصولات خود با زيركى هاى خاص ابتدا متخصصين و سپس پزشكان عمومى و سرانجام داروخانه هاو ارايشگاه ها ودر نهايت حال وهواى مردم را به نحوى افراطى به سوى اين كارها سوق واز كارهاى جدى دور كردند

با اين وجود اما از نظر علمى هم تشخيص بيماريها به كمك پاتولژى وايمونوپتولژى وميكرسكپ الكترنى اسان تر شد واز نظر درمان هم كشف كورتن ومصرف ان بصورت موضعى وخوراكى و تزريقى وپيدايش داروهاى تغيير دهنده ايمنى ودرمان جراحى سرطان هاى پوست در مراحل اول بروش كلاسيك وجراحى سرطان هاى پوست در مراحل پيشرفته يا نواحى حساس بروشMOHS و كشف دارو هاى بيولژيك، رشته پوست را به صورتى مثبت در عرصه هاى علمى وعملى وارد ميدان كرد

مبحث ايمونولژى كه با ازمايش خون براى تشخيص سفيليس رايج بود با پيشرفت شگفت انگبز ايمونولژى بارديگر چهره علمى ودرمانى رشته پوست را دگر گون كردوانجام تست هاى ايمونوفلورسانس والا يزا در بيماريهاى اتوايمون كارى رايج در بخش هاى پوست شد. علاوه بر واكنش هاى دارويي رائج ، پيوند أعضا هم بر تعداد واكنش هاى پوستى افزود.

استفاده از سلولهاى بنيادى هم دريچه جديدى است كه مانند تمام پنجره ها ميتواند راه نجاتى باشد به شرط انكه خود مايه سوء استفاده هاى علمى ومالى نگردد .

اختلاف شديد هزينه يك كار عملى وبه اصطلاح يك procedure با هزينه معا ينه دقيق وبدون شتابزدگى يك بيمار خطر بزرگى است كه پزشكى را تهديد ميكند بطوريكه هزينه وبزيت ده هاوگاه صدها بيمار به پاى يك عمل ساده نميرسد !

پيدايش علا مت هاى پوستى كليدى در بيماريهاى داخلى و عفونى و متابوليك وغدد ورماتولژى واعصاب وچشم و گوش حلق وبينى و AIDS وشناخت عوارض جلدى داروهاباعث كمك شايانى به تشخيص و درمان بيماران وكمك به متخصصين ساير رشته ها شد .

امروزه در ايران وجهان تخصص پوست از رشته هاى تراز اول و بسيار پر داوطلب ميباشد وپذيرفته شدن در اين رشته كار اسانى نيست وداوطلبين اين رشته برحسب موطن خود بايد براى رسيدن به اين هدف امادگيهاى لازم را داشته باشند

در جمع بر أورد من از رشته پوست هم از نظر علمى و هم از نظر عملى درحال حاضربسيار مثبت و ارضا كننده است واين رشته در هر عرصه علمى وعملى وهنرى ومعنوى وفلسفى وتامين مالى داراى توانمندى وموقغيت خوب بوده وحرف هاى جالب و ناگفته بسيار دارد . البته درهر زمانى بايد أصل عرضه وتفاضا را هم در نظرداشت .

در صورت تمايل بيشتر براى اشنايى با اين رشته واطلاع ازنظرات اينجانب ميتوانيد به سايت من تحت عنوان Www.hairskinclinic.com مراجعه فرماييد.

در خاتمه اگر شخص داو طلب رشته پوست علاوه بر علاقه به اين رشته حافظه خوبى هم داشته باشد تا اسامى فراوان و تعدد فراوان بيماريهاى اين رشته را بتواند راحت تَر به خاطر بسپارد وحافظه چشمى خوبى هم داشته با شد كه با ديدن هر ضايعه بتواند موارد مشابه را تشخيص دهدقطعا دراين رشته موفق خواهد بود .

دانستن تاريخچه هر رشته و شناخت ميزان رنج وغم حاصل از هر بيمارى وخطرات فردى واجتماعى حاصل از ان وشناخت چهره هاى مشهور ان رشته أعم از بيمار يا طبيب ويا هر خدمتگزارى در ان رشته موجب تشويق و ادامه راه دران رشته خواهد بود.

وچنانچه در موردمسايل علمى ودرمانى و كارهاى زيبايي و بزخورد باشركت هاى دارويي وليزرى هم رعايت اعتدال را بنماييم واخلاق پزشكى رافراموش نكنيم هم خود وهم بيماران وهم رشته پوست رامحترمانه و دور از خطر به پيش خواهيم برد. تنها نا راحتى من پس از ٥٠ سال طبابت ،همانوجه مختصرى است كه بلاجباروناگزير بخاطر گذران وتأمين زندگى از مراجعين خود گرفته ام واى كاش اين رابطه مادى به طريقى براى من قابل اجتناب بود وراه گريزى در دسترس يا مهيا.

در نهايت اگر بار ديگر ازمن به پرسند كدام رشته را انتخاب ميكنى اين بار نه از روى اجبار بل با كمال اشتياق رشته پوست را انتخاب خواهم كرد.

كلام اخر اينكه هر رشته اى را انتخاب كرديد تصميم بگيريد كه انرا به نحو أحسن فرا گيريد كه يك مرد كارى به از صد هزار

دكتر يزدان بخش نجفيان

بوستون sep 6-2016