به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
سارکوئیدز

سارکوئیدز بیماری مولتی سیستم گرانولوماتوز مزمن بدون نکروز کازئیفیکاسیون با علت نامعلوم است که اعضاءمختلف را گرفتار می کند. اما ممکن است شروع آن در ابتدا از یک عضو مانند پوست، چشم، غدد لنفاوی، ناف، ریه و یا انفیلتراسیون در خود نسج ریه باشد. شیوع آن در غدد لنفاوی و ریه در 100 درصد موارد و گرفتاری کبد در 70 درصد موارد و چشم در 60 درصد موارد و غدد بزاقی و پوست در 30 درصد موارد و قلب و عروق و عضلات و استخوان و دستگاه ادراری و تناسلی حدود 20 درصد موارد می باشد. معمولا" قبل از 40 سالگی شروع می شود در همه جا شایع ولی در اسکاندیناویا شایع تر است و در آمریکا سیاهان بیشتر از سفید پوستان گرفتار می شوند. اولین علامت آن ممکن است به شکل اریتماندزوم به مدت چند روز و یا پاپول و پلاک و ندول و انفیتراسیون در پوست به مدت چند ماه باشد.

علائم عمومی مانند تب، خستگی، کاهش وزن و آریتمی ممکن است پیش آید. در معاینه فیزیکی بزرگی پاروتید دو طرفه، تنگی نفس قلبی، سنگ کلیه، اووئیت و درد مفاصب و اریتماندوزم ممکن است موجود باشد. تظاهرات پوستی آن ممکن است به شکل ماکول یا پاپول یا پلاک به اندازه های مختلف در تمام نقاط بدن باشند. گاهی ضایعات به شکل ندول های زیرجلدی است و گاهی ضایعات به شکل انفیلتراسیون منتشر بنفش روی بینی و گونه ها و نرمه گوش است که آن را لوپوس پرنیو می نامند. ضایعات پلاک مانند برروی باسن از علائم دیگر است. هر یک از ضایعات جلدی را اگر با شیشه فشار دهیم تا خون آن خالی شود منظره ژله سیب به رنگ زرد مایل به قهوه ای ظاهر می شود. ضایعات ممکن است به اشکال حلقوی، پلی سیکلیک و یا اشکال عجیب سرپیژینوز باشد. گرفتاری سر ممکن است منجر به از بین رفتن پیاز مو طاسی دائم گردد. در سندرم Lofgren بیماری حاد یا بزرگی غدد لنفاوی دو طرف ناف ریه در خانم های جوان همراه با اریتماندوزم و آرتریت ( درد مفصلی) داریم.

در سندرم Heerford بیماران دچار تب ، بزرگی غده پاروتید، اووئیت و فلج عصب 7 هستند. در بیماری شوگرن علاوه بربزرگی غدد پارئید و کراتوکنژنکتیویت Sicca خشکی سایر مخاط مانند دهان و خشکی پوست داریم. در بافت شناسی گرانولوم موسوم به naked مرکب از سلول های اپیتلیوئید فراوان و تعداد کمی سلول ژانت و هاله لنفاوی خیلی نازک موجود است درهیستوسیتهای بزرگ اجسام ستاره ای شکل داریم و به ندرت نکرز فیبرینوئید دیده می شود. در تست جلدی موسوم به kevim که آنتی ژن از طحال مبتلایان به سارکوئیدوز است استفاده می شود ولی این تست کم در دسترس است و بیشتر جنبه تاریخی دارد. تست های جلدی اینتراکوتان با آنتی ژن های مختلف منفی است. در آزمایش خون افزایش ACE و هیپرکالسمی و در ادرار افزایش کلسیم ادرار داریم. تشخیص قطعی با بیوبسی پوست و غدد لنفاوی است. درمان بر حسب مورد CS موضعی و یا کلروکوئین و یا هیدروکسی کلروکوئین و یا CS سیستمیک است.