به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
زیبایی چهره و نیمه پنهان آن

گرچه بشر از همان بدو آفرینش زیبایی را می شناخته و آن را درک می کرده و از آن لذت می برده و برای آن ارزش قائل بوده است، معذالک و با گذشت هزاران سال هنوز تعریف جامعی که برای همگان قابل قبول باشد برای زیبایی ارائه نشده است.

به طور کلی زیبایی دارای 2 نیمه می باشد. یکی نیمه فیزیکی و مادی و ظاهری که با چشم سر دیده می شود و لذا اشخاص نابینا از آن بی خبر و از لذت آن محرومند. این نوع زیبایی همان خط و خال و چشم و ابرو و قد و بالاست، به شرطی که مکمل آن پوستی لطیف و صاف و خوش رنگ و با طراوت و جوان باشد.

زیبایی ظاهری مقوله ای است با متقاضیان بی شمار و روز افزون که بخش عمده ای از وقت ما متخصصین پوست و جراحان پلاستیک و متخصصین گوش و حلق و بینی و چشم را به خود اختصاص داده است. اقبال شدید مردم برای انجام کارهای زیبایی هر علتی داشته باشد، واقعیتی است که باید آن را در کانال صحیح هدایت کرد. درغیراین صورت بمباران تبلیغات رسانه ای برای فرآورده های آرایشی- بهداشتی و مراجعه به مؤسسات پرزرق و برق ولی فاقد صلاحیت هر روز عواقبی تلخ تر و غیرقابل جبران تر به بار خواهد آورد. ازاین رو صلاح است و قرار است که هر گونه عمل زیبایی توسط اشخاص ذیصلاح در مراکز مجاز که به تأیید انجمن های تخصصی و نظام پزشکی و وزارت بهداشت رسیده است انجام گیرد.

اعلام مراکز مجاز و افراد ذیصلاح مانع اتلاف پول و وقت و ضرر جسمی و روحی و تبعات ناخواسته بی شمار دیگر خواهد بود و همانند احداث سدی نیرومند برای جلوگیری از سیلاب های تخریبی عمل خواهد کرد.

و اما، زیبایی یک نیمه فراموش شده و پنهان و باطنی هم دارد که چون جنبه فیزیکی و مادی ندارد نمی توان آن را با چشم سر دید ولی چشم باطن و عقل آن را به خوبی تشخیص می دهد.

درجمع زیبایی ظاهری گرچه یک امتیاز است ولی تأثیر آن فوری و کم دوام است، مگر از پشتوانه زیبایی باطنی برخوردار باشد.

زیبایی باطنی مقوله ای بسیار مهم است که یک قسمت آن سرشتی و ذاتی است و قسمت دیگر آن تحت تأثیر عوامل محیط شکل می گیرد. زیبایی باطن با نحوه رفتار و گفتار و پندار انسان ها سنجیده می شود. زیباترین شخص اگر سبک سر و بی مغز و بی ثبات و دمدمی مزاج یا از خود راضی و گوشت تلخ یا بی حیا و هرزه یا بی عرضه و بی هنر باشد به زودی از چشم می افتد. برعکس بسیارند افراد نازیبا که به واسطه زیبایی باطن از محبوبیت و مقبولیت فراوان برخوردارند.

و اما، زیبایی حقیقی که مجموعه ای از زیبایی ظاهر و باطن است واقعا ً موهبتی عظیم به شمار می آید.