به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
تخمدان پلی کیستیک

عارضه بسیار شایعه ای است درنزد خانمها به طوریکه 55 درصد خانمها درامریکا به این عارضه گرفتارند . دراین بیماری افزایش هورمونهای مردانه وتاثیر منفی آن برتخمدان سبب کم شدن پریود ، قطع پریود ونازایی است وتاثیر منفی آن برپوست سبب افزایش موی زائد دربدن ، ریزش موی سر ، آکنه وزبرشدن وسیاه شدن چینهای بدن وپوست گردن می گردد . تاثیرآن برسوخت وساز بدن به صورت چاقی ، افزایش چربیهای خون وبیماری دیابت خودنمایی می کند .