به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
عوارض پوستی مرض قند
  • فرورفتگی های حاصل از آب شدن چربی درمحل تزریق انسولین
  • گرفتاری پاها دردیابت شایع ویکی از علل عمده قطع پاست .علت زخم پا دردیابت 70 درصد موارد به علت گرفتاری اعصاب پاست که حس لمس ودرد از بین می برد وبیمار ضربه وزخم وسوختن ودرد را حس نمی کندودر20درصد موارد زخم پابه واسطه اشکال عروق پا که خونرسانی کافی ندارد ودر 15 الی 20درصد موارد گرفتاری عروقی وعصبی هردو با هم درکارند .
  • عفونت میکروبی موسوم به اریترآسما در چینهای بدن ( کشاله ران ، زیر بغل ، لای انگشتان پا ، زیر پستان )
  • عفونت بدخیم گوش خارجی
  • عفونت برفکی چین های بدن وگوشه های لب ومخاطهای دهان ونواحی تناسلی
  • سیاه وزخیم شدن روی مفاصل وبندهای انگشتان وگردن وزیربغل وکشاله ران
  • تاولهای خود به خودی به نام تاولهای دیابتی
  • ضایعات دایره ای شکل با حاشیه برجسته به نام گرانولوم آنولر
  • نکروبیوز لیپوئیدیکا
  • سفت شدن تاندونهای کف دست وحالت یخ زدگی شانه