به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
وسوسه تاتو وپشیمانی دائم

تاتوکردن ابرو وخط مژه ولب ها بیش ازحد شایع است دارای عوارض بیشماری است که اگر قبل ازانجام تاتو به مخیله شخص خطور می کرد حتما از انجام آن منصرف می شد .پاره ای ازاین موارد عبارتند از عفونتهای موضعی مانند زرد زخم وباد سرخ وتبخال که چون زودرس وعلامتدار می باشند بیمار متوجه شده ودرمان می شود اما پاره ای دیگر مانند هپاتیتها وHIVچون مدتها بی علامت می مانند شخص از وجود آنها بی خبر مانده وبیماری بی سروصدا دربدن او پیشرفت می کند ووقتیکه بیماری علامتدار شد هم چون درمانی ندارد قابل معالجه نخواهد بود .

 

دسته بعدی واکنش های حساسیتی به مواد رنگی تاتواست که ممکن است حتی بعداز 10 سال ظاهر شود وبیمار درمحل تاتو دچار اگزما وخارش دائم می گردد واز آن بدتر ناسازگاری مواد تاتو شده درپوست وایجاد برآمدگیها وزخمهای عجیب وغریب است که آنرا واکنش جسم خارجی می نامند وسرانجام گاهی درمحل تاتو گوشت اضافی تولید می شود . از عوارض شایع تاتو تغییر رنگ مواد تاتو وبه صورت رنگهای نامطلوب مانند آبی وسبز است وپاک کردن آنها مشکل واصلاح آن با اضافه کردن رنگهای دیگر هم زنگ دلخواهی ایجاد نمی کند .نگاهی به یک مورد از این عوارض می تواند درس عبرتی برای داوطلبان تاتو درآینده باشد .

 

چشم وابروی خانمهای ایرانی که روزگاری درزیبایی زبان زد بود دراثر شیوع بی رویه تاتوکردن ابرو نه تنها زیبایی خود را از دست داده بلکه نازیبایی وازبین رفتن سلامت آن وبال گردن آنها می باشد .