به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
ارتباط آکنه دختران با مصرف شیر

آکنه شایعترین بیماری پوست بوده وظهور آن در سنین بلوغ به درجاتی مخل سرخوشی وشیرینی زندگی نوجوانان می باشد . علت ایجاد آکنه افزایش حجم ومیزان ترشح غدد چربی پوست وانسداد مجرای خروجی آن وافزایش رشد میکروبها دراین محیط بسته وایجاد التهاب حاصل از آن می باشد وعلت همه اینها افزایش هورمون مردانه در دخترها وپسرها در سن بلوغ است .ارتباط آکنه با رژیم غذایی از قدیم مطرح بوده ولی هیچگاه به اثبات نرسیده بود ولی مطالعات نشان داده که آکنه در جوامع غربی بیشتر از کشورهای درحال رشد می باشد اما به تدریج که مصرف غذاهای غربی درسایر کشورها روبه افزایش گذاشت آکنه دراین کشورها رو به افزایش گذاشته است .  از بین غذاهایی که در تشدید آکنه مورد ظن می باشند شیر وفراورده های شیری مانند شکلات ، پنیر ، بستنی ، گوشت خوک ، تخم مرغ ، تنقلات مانند گردو وپسته ، غذاهای پرنمک وتیزوتند وغذاهای پرانرژی وپرچرب وخیلی شیرین وفست فودها را می توان نام برد . در حال حاضر اگر بیماری به تجربه تشخیص داد مصرف یکی از این غذاها سبب تشدید بیماری وقطع آن سبب بهبود آکنه می شود صلاح است آن غذارا حذف کند ولی قطع کلیه این اقلام در همه بیماران بی مورد می باشد وبایستی از آن برحذر بود . تنها در مورد شیر یک مطالعه بزرگ تاثیر منفی آنرا روی آکنه دختران به اثبات رسانده است وبا کمال تعجب معلوم شده شیرهای بدون چربی در تشدید آکنه بیشتراز شیرهای معمولی مقصرند .لذا ماده مضردر شیر چربی آن نیست بلکه هورمونهای موجود درشیردر تشدید آکنه نقش دارند . شیر محتوی هورمونهای زنانه مانند استروژن وپروژسترون وهورمونهای مردانه 5 آلفاردوکتاز ودی هیدروتستسترون می باشد ، همچنین  شیر محتوی فاکتورهای رشد انسولینی وغیرانسولینی می باشد واین مجموعه ضمن پاستوریزه کردن وتبدیل به فرآورده های شیری دیگر از بین نمی رود . به نظر می رسد شیر معمولی که چربی آنرا نگرفته باشند بیشتر محتوی استروژن یا هورمون زنانه است که باعث کاهش آکنه می شود ولی شیری که چربی آنرا گرفته باشند بیشتر محتوی هورمونهای مردانه است که سبب شدت آکنه می شود وخلاصه اینکه شیر وفرآورده های شیری بخصوص شیر کم چربی در تشدید آکنه دختران موثراست وباید مصرف آنرا در دختران مبتلا به آکنه کاهش داد .