به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
بیماری والدن اشتروم waldenstrom

این بیماری که شاه سابق نیز مدت ها از آن رنج می برد نوعی سرطان لنفاوی است که در آن سلول های سرطانی، مغز استخوان، طهال و غدد لنفاوی را درگیر می کند. در این بیماری IgM های تولید شده توسط سلول های سرطانی می تواند سبب انسداد رگ ها، مخصوصا در سرما گردد. علائم آن کم خونی، خون ریزی و افزایش غلظت خون و یک سلسله ناراحتی پوستی مانند کهیر سرما .و خون ریزی های زیر پوستی می باشد.