به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
بررسی آزمایشگاهی کهیر
درمورد کهیرهای حاد وزودگذر نیاز به آزمایش های مفصل نیست . اگر بخواهیم ماده مولد حساسیت را که به آن مشکوک شده ایم مشخص نماییم می توان شخص را مجددا درمعرض آن ماده قرار داد . این مواد معمولا بعضی خوراک ها مانند ماهی ، میگو ، تخم مرغ ، مغزها مانند گردو وپسته ، مرکبات ، کیوی وانبه می باشند . البته این تست باید دربیمارستان صورت گیرد تااگر شخص دچار کهیر شدید شد وسایل نجات بیمار موجود باشد درمورد موادی مانند آسپرین ، پنی سیلین ، لاتکس وغیره برچسب مورد از تست خوراکی یا تزریقی Intracutan test و prick test , Scrartch test واگر موجود باشد از تست RAST که آزمایش خون بیمار است استفاده می شود درتست RAST مثلا اگر مشکوک به حساسیت نسبت به پنی سیلین هستیم آنتی ژن مشکوک مثلا پنی سیلین را باسرم بیمار وآنتی IGE نشاندارمجاورکنیم . اگر شخص نسبت پنی سیلین حساسیت داشته باشد ، درسرم خونش IGE برضد پنی سیلین موجود است که به پنی سیلین می چسبد . آنتی IGE نشاندار هم به آنها می چسبد که درآزمایش دیده می شود واگر شخص حساسیت نداشته باشد چنین مجموعه نشانداری ایجاد نمی شود. درمورد کهیر مزمن که به سادگی با آنتی هیستامین کنترل شود نیازی به آزمایش های مفصل نیست ولی اگر بیماری به راحتی کنترل نشود آزمایش کامل خون ( CBC ) وتعیین درجه ائوزینوفیلی وسرعت سدیمانتاسیون وبررسی ANA آنتی بادی های ضد تیروئید وکبد بررسی کار تیروئید باید انجام گیرد . برای بیمارانی که دچار خود ایمنی نسبت به ماست سل ویا اجزای آن می باشند تست مشخصی رایج نشده ولی تزریق سرم بیمار به پوست خوداو تست با ارزشی است . درانواع کهیرهای فیزیکی تست های مشخص موجود است مانند قرار دادن پوست درمقابل اشعه با طول موج های مختلف . درمورد کهیر حاصل از فشار وسرما وگرما وورزش هم تست های استاندارد موجود است . در بعضی بیماران ما مجبور به نمونه برداری از پوست ( بیوپسی ) می شویم تا معلوم کنیم آیا رگ های کوچک درمحل کهیر دچار التهاب وتورم هستند یا خیر ودر صورت مثبت بودن نیاز به آزمایش های تکمیلی مانند اندازه گیری کمپلمان ها وتست های لازم برای بیماری کلاژن می باشد. درمورد کهیرهای عمقی ومخاطی وبه اصطلاح آنژیوادم چه ارثی وچه اکتسابی اندازه گیری کمپلمان C4 باید صورت گیرد واگر C4 کاهش داشت باید میزان کمی وکیفی C1 راهم باید تعیین کرد . بدیهی است درپاره ای ازموارد آنژیوادم وجود عامل ارثی وعامل اکتسابی درکار نیست که این حالت را نوع ایدیوپاتیک می گویند .