به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
تزریقات ضد چین وچروک

botox افزایش سن به ترتیب باعث کاهش حجم پوست ، شلی ، آویزان شدن وچین وچروک آن میگردد که علت عمده آن خشکی وکم شدن آب پوست ، تخریب رشته های کلاژن والاستیک وکاهش ماده سیمانی وبنیادی پوست بنام اسید هیالورونیک وبالاخره کاهش چربی دربعضی نقاط پوست درنقاطی دیگر مثل غبغب است . حجم عضلات پوست واستخوانها هم به موازات سایر عناصر فوق کاهش یافته وبه شلی وآویزان شدن وچین وچروک شدن پوست کمک می کند . برای جوانسازی ورفع چین چروک های پوست اولین وسریعترین کار درما نی تزریق مواد حجم دهنده یافیلرهاست . فیلرها موادی نرم وقابل انعطاف هستند که باتزریق آنها به پوست چین وچروکها پرشده ومنظره طبیعی پیدا می کند ، ضمنا به کمک آنها میتوان لب ها وگونه ها رابرجسته وفرورفتگیهای حاصل ازسالک یا فرورفتگیهای آبله ای شکل بعداز آکنه یا آبله مرغان ویا زنا راپرکرد. مواد حجم دهنده رابطور کلی مردم به اسم ژل می شناسند ولی ترکیب این مواد خیلی متفاوت است . مهمترین آنها ازجنس کلاژن گاوی یاخوکی ویاانسانی میباشد که انواع گاوی بنامهای زیدرم 1 وزیدرم 2 وزیپلاست معروفند وموارداستعمال آن به واسطه اثرکوتاه مدت ومواردی از آلرژی واحتیاج به تست قبل از مصرف ، دیگر مصرف چندانی ندارد وبه جای آن امروزه بیشتر ازلیزر درمانی و رادیوفرکونسی استفاده می شود زیرا به کمک لیزرو رادیوفرکونسی سلولهای سازنده کلاژن درپوست تحریک وکلاژن جدید می سازند.از بین فیلرها امروزه بیشتر اسید هیالورونیک برای جوانسازی ورفع چین وچروک پوست استفاده می شود که انواع مختلفی ازآن درایران موجود می باشد .انواع معروف اسید هیالورنیک عبارتنداز رستیلن ، پرلن وژویدرم که باغلظت های مختلف برای چین های عمیق وچین های سطحی ومزوتراپی وتزریق به لب وگونه ها مصرف می شوند . اسید هیالورونیک ماده پرکننده وحجم دهنده پوست انسان وحیوانات است وازخواص مهم آن علاوه برحجم دادن به پوست نگهداری آب درپوست می باشد . پرکننده های دیگر چربی بدن خود انسان می باشد که ازمناطقی مانند شکم ، باسن ویا ران چربی راکشیده وپس ازآماده کردن برای پرکردن گونه ها ویا پشت دست و پا ازآن استفاده می شود .فراوانی انواع واقسام فیلرها سبب شده بازار این مواد حالت اشباع وانفجار پیداکند وتبلیغات فراوان هرشرکت برای فروش محصولات خودبه حدی گیج کننده است که تنها متخصصین پوست میتوانند انواع بی ضرر ومناسب پوست شمارا انتخاب نمایند. یادآورمی شود که تزریق این مواد هم باید توسط متخصصین ودرکلینیک های دارای مجوز وزارت بهداشت صورت پذیرد. قبل ازتزریق وانتخاب فیلرها می بایست ازسلامت کلی بیمار وسابقه حساسیت های ذاتی وداروئی بیمار آگاهی حاصل کرد . شستشوی کامل صورت برای پاک کردن موادآرایشی وبهداشتی ، کیسه آب یخ برای بی حس کردن وجلوگیری ازکبودی محل تزریق وقطع داروهایی مانندوارفارین ، الکل وچای سبز وآسپرین وداروهای ضد التهاب موسوم به NSAIDS به بیماران توصیه می شود .مصرف پماد آرنیکا یا آرنیکای خوراکی هم قبل ازتزریق درجلوگیری ازکبودی دراثرتزریق موثر می باشد .

botox پس ازتعیین محل های تزریق وضد عفونی صورت با مواد استریل کننده مانند بتادین وپوشیدن دستکش استریل با یک سوزن ظریف محل تزریق را سوراخ می کنیم وسپس با کانولهای مخصوص ویکبار مصرف تزریق راانجام می دهیم . خاصیت کانولها این است که ازیک نقطه ورودی می شود سطح وسیعی راباحرکت بادبزنی کانول پرکرد وحتی می توان چند منطقه را از طریق یک سوراخ ورودی پرکرد .خاصیت دیگر کانولها این است که نوک آنها مسدود وگرد وکند است بنابراین برخلاف سوزن رگها راپاره نمی کند وماده تزریقی وارد رگ نمی شود تاسبب آمبولی وبسته شدن رگ ونکروز بافت گردد. سوراخ خروجی کانولها درنزدیکی انتهای آن ودرسطح فوقانی کانول قرار دارد . فیلرهای حاوی اسید هیالورونیک طول عمر 6 ماهه دارند ومی توان هر 6ماه یکبار تزریق آنها راتکرار کرد . تزریق هیدروکسی آپاتیت موسوم به رادیس دوام بیشتری دارد ولی برای تزریق به لب وچین های ظریف استعمالی ندارد زیرا درلب می تواند تولید دانه های برآمده وناصاف نماید وتزریق سطحی آن می تواند سبب تغییر رنگ منطقه تزریق به شکل گچ سفید گردد .ازموادی که مدت طولانی تری درپوست دوام دارند می توان پلی ال لاکتیک اسید موسوم به SCULPTRA وپلی متیل متاکریلات (PMMA) وپلی اکریل آمید را به تنهایی یا همراه باکلاژن انسانی ویا گاوی نام برد که هنوز چندان رایج نیستند زیرا بی خطر بودن آنها دردراز مدت احتیاج به گذشت زمان وتجربه بیشتردارد .

مزوتراپی

مزوتراپی بردونوع خشک وهمراه با کوکتل های ویتامینی ومواد معدنی واسید های آمینه ویا مواد هورمونی تقسیم می شود . در هردوروش سوزنها وارد طبقه میانی پوست می شود . این روش ابتدا برای ناراحت کردن وکم کردن چربیهای موضعی وسلولیت به کار می رفت اما به تدریج مصرف آن برای جوانسای پوست ورویش موهم رایج گردیده است . بعض از این کوکتلها سبب آب کردن چربی وافزایش گردش خون وافزایش درناژلنفاوی وبالاخره تحریک نسج کلاژن وتولید کلاژن جدید می شود