به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
خودتان دکتر پوست خود باشید

با افزایش انواع واقسام بیماریهای پوست واهمیت نشانه های پوستی لازم است هریک از افراد جامعه با پوست خود آشنایی حاصل نموده وآنرا بهتر بشناسد .از فرصتهایی که در حمام هستید وبدن شما برهنه می باشد حتما تمام پوست خود رادرآیئنه به دقت نگاه کنید خالها ولکها وجوشهای آن را نشان کرده وتحت نظر داشته باشید وتا زمانی که اطفالتان را شما استحمام می کنید پوست آنها را به دقت معاینه  نمایید. کشف یک لک خال مانند در پوست یا اطلاع از تغییر شکل ویا اندازه ویا رنگ یک خال می تواند زندگی شما یا اطفالتان را از سرطان نجات دهد . پیدایش زخم در دهان وزبان وبینی وپوست را سرسری نگیرید .زخم دهان وزبان وبینی وخونریزیهای لثه دهان وبینی ولو مختصر وبه صورت خون آبه باشد اگر تکرار شونده ومزمن شد می تواند علامت بیماریهای بسیار مهم وخطرناکی مانند  ، پمفیکوس ، بیماری بهجت ویا سرطان زبان ودهان ویا سرطانهای خون باشد . علاوه براین پیدایش بعضی علائم پوستی می تواند حاکی از بیماریهای مهمی مانند ایدز ، هپاتیتهای ویروسی وناراحتیهای کبد ، کلیه ، پانکراس وروده وبیماریهای غدد مانند بیماری قند وپرکاری وکم کاری تیروئید ویا غده فوق کلیوی ویا تخمدان ویا بیضه ها باشد . اولین علامت بسیاری از بیماریهای آمیزشی مانند ایدز وسیفلیس ورایتر ممکن است تا مدتها فقط جوشهای پوستی ساده باشد . لذا در برخورد با علائم  مشکوک به نزدیکترین متخصص پوست مراجعه نمائید زیرا همین اقدام کوچک سبب می شود که ضایعات سرطانی وپیش سرطانی شما خیلی زود تشخیص وبه کلی ریشه کن وبه اصطلاح در نطفه خفه شوند، کاری که پس از گذشت زمان حتی با زحمت فراوان وهزینه های هنگفت آنرانمی توان  جبران کرد .