به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
اگزما

اگزما بیماری شایعی است که در آن التهاب خارش دار پوست همراه با تغییرات پوستی به شکل قرمزی و ترشح و دلمه و گاهی ترک و خشکی و پوسته و در بعضی موارد ضخیم شدن پوست و درشت شدن خطوط پوستی ظاهر می شود.

اگزما که آن را درماتیت می نامند انواع متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • اگزمای آتوپیک که بیشتر جنبه ارثی و فامیلی دارد و اکثرا با آسم و حساسیت بهاره همراهی دارد.
  • اگزمای تماسی که خود دو نوع تحریکی و آلرژیک دارد
  • اگزمای سبورئیک که بیشتر در نواحی چرب بدن مثل سر وصورت و ابر و سینه و داخل گوش پیدا می شود و از مشخصات آن التهاب خفیف همراه با پوسته های کم چرب و نرم و زرد رنگ می باشد، این نوع اگزما در سر بچه ها و نوزاد به شکل دلمه بنام cradle cap (کلاه ایام گهواره) و در سر بالغین به شکل شوره ظاهر می شود. اشکال شدید این بیماری ممکن است علامت بیماری ایدز باشد.
  • اگزمای سکه ای که به شکل لکه های گرد خارش دار خودنمایی میکند
  • اگزمای عصبی یا نورودرماتیت که در آن خارش یک منطقه سبب ضخامت و تغییر رنگ پوست و درشت شدن خطوط پوستی آن منطقه می گردد و بیشتر در پشت گردن و نواحی تناسلی ئ دست و پا ظاهر می شود.
  • پروریگو: که خارش پوست در بعضی نقاط به شکل گزش حشرات خودنمایی می کند و اگر طولانی شود به صورت برآمدگیهای پوستی خارش دار و زخمی درمی آید.
  • اگزمای واریسی که ثانوی به واریس پاها می باشد.
  • اگزمیا دیس هیدروتیک که معمولا در انگشتان دست و کف دست به شکل جوشهای آبدار در عمق پوست همراه با سوزش و خارش شدید تظاهر می نماید. درموارد نادر کف پاها نیز دچارا ین عارضه می گردد. این اگزما بیشتر حالت فصلی داشته و در بهار و تابستان شایع تر می باشد.