به علت اقامت در آمریکا، مطب دکتر نجفیان در تهران تعطیل است.

بیماری Zika زنگ خطر جدید

عناوین مقالات پوست
اهمیت تغییرات پوستی در سالمندان

تغییرات پوستی در سالمندان از اهمیت خاصی برخوردارد زیرا برخی از این تغییرات بی ضرر بوده وفقط از نظر زیبایی ارزش دارند لذا باید به بیمار اطمینان خاطر داد که این ضایعات عواقبی ندارد ودر صورتی که خود بیمار از وجود آنها ناراحت باشد برای رفع آن اقدام می نمائیم .برعکس بعضی از تغییرات پوستی در سالمندان بسیار معنی دار بوده وعلامت هشدار دهنده وخبردهنده وجود سرطان در یکی از اعضای داخلی است که به اصطلاح آنها را ضایعات پارانئو پلاستیک می نامند .لذا باید این دسته دوم را خوب شناخت وجدی گرفت وتا دیرنشده به تشخیص ودرمان آنها پرداخت . یکی از این علامتها برآمدگیهای قرمز یا بنفش عروقی کوچک به نام آنژیوما می باشد . این آنژیومها برحسب شکل ممکن است شبیه دانه گیلاس ویا اشکال دیگری باشد که به نام  آنژیومLOBULAR  وآنژیوم GLOMERULOID    معروف هستند . این ضایعات بیشتر روی تنه ویا بازو وران جایگزین می شوند . ازبین این نوع ضایعات آنژیوم گیلاس مانند خیلی شایع است .گاهی هم مجموعه ای از همه انواع این آنژیومها  در یک شخص دیده می شود . نوع GLOMERULOID   آن علامت انواعی از سرطان لنفاوی می باشد مانند بیماری کاستلمن وشنیتسلر سندرم MGUS  و ماکروگلوبولین امی والدن اشتروم ودیسکرازیهای پلاسما سل که آن را به علامت اختصاری POEMS  نشان می دهند ومعنی آن گرفتاری اعصاب مختلف حسی وحرکتی وبزرگ شدن بعضی اعضا مانند کبد ، طحال وغدد لنفاوی واختلالات غددی مانند کم کاری تیروئید یا غدد جنسی ویا غدد هیپوفیز ویا پاراتیروئید وپانگراس ویا غدد فوق کلیوی است .علامت دیگر پیدایش پروتئین خاصی به اسم M  پروتئین ( منوکلونال پروتئین ) در سرم خون واگر این پروتئین به صورت زنجیره سبک باشد درادرار هم وجود دارد که آنرا پروتئین بنس جونس می نامند واما تغییرات پوستی مهم دیگری که ممکن است دراین بیماری دیده شود عبارتنداز تیرگی منتشر پوست ، رشد موهای اضافی ، ضخیم شدن پوست به شکل اسکلرودرمی ، افزایش عرق ، کلفت شدن بند آخر انگشتان ، احتقان وپرخونی پوست صورت ویا سفید شدن ناخنها .